Útsvarstekjur Árborgar hækkuðu um 522 milljónir króna árið 2017

Ársreikningur Sveitarfélagsins Árborgar fyrir árið 2017 var lagður fram til fyrri umræðu í bæjarstjórn í gær.

Samkvæmt reglum um reikningsskil sveitarfélaga skiptist ársreikningur í tvo hluta. Annars vegar er A-hluti, sem er almennur rekstur sveitarsjóðs sem að mestu leyti er fjármagnaður með skatttekjum. Hins vegar er B-hluti sem eru stofnanir í eigu sveitarfélagsins og eru reknar sem fjárhagslega sjálfstæðar einingar.

Í fréttatilkynningu frá sveitarfélaginu kemur fram að samstæða sveitarfélagsins, A- og B-hluti, skili afgangi frá rekstri upp á tæplega 451 milljón krónur, samanborið við 108 milljóna króna afgang árið 2016. Aðalsjóður er nú rekinn með 122,8 milljón króna rekstrarafgangi og skilar A-hluti í heild nú tæplega 16 milljón króna afgangi frá rekstri.

Skuldahlutfall samstæðunnar lækkar meira en áætlun gerði ráð fyrir og fer skuldaviðmið samstæðu niður í 124%, en var 133,7% í árslok 2016. Skuldir við lánastofnanir lækkuðu lítillega milli ára. Fjárfest var fyrir tæplega 600 milljónir króna.

Gjaldfærsla vegna uppgjörs við Brú lífeyrissjóð nam um 212 milljónum króna en heildarframlag sveitarfélagsins vegna uppgjörsins nemur 698 milljónum króna fyrir utan hlutdeild byggðasamlaga.

Útsvarstekjur hækkuðu um 522 milljónir króna á milli ára og voru heildartekjur sveitarfélagsins um 388 milljónum yfir áætlun. Veltufé frá rekstri var 1.169 milljónir króna eða 13,8% af heildartekjum. Framlegðarhlutfall samstæðu var 15,2%.

Niðurstaða ársreiknings fyrir árið 2017 er jákvæð. Afgangur er af rekstri bæði A- og B-hluta, tekjur aukast og sjóðstreymi lagast. Langtímaskuldir lækka og skuldahlutfall lækkar umtalsvert.

Fyrri greinAndlát: Bryn­leif­ur H. Stein­gríms­son
Næsta greinTómas Ellert: Við ætlum að vekja Sveitarfélagið Árborg