Stækkun friðlandsins í Þjórsárverum kynnt

Samstarfsnefnd um stækkun friðlands í Þjórsárverum hefur auglýst til kynningar drög að friðlýsingarskilmálum vegna stækkunar friðlandsins.

Undanfarin misseri hefur verið unnið að stækkun friðlandsins í Þjórsárverum sem voru fyrst friðlýst sem friðland árið 1981. Smávægilegar lagfæringar voru gerðar á markalýsingu friðlandsins og tók ný auglýsing um friðland í Þjórsárverum gildi árið 1987. Árið 1990 voru Þjórsárver skráð á lista Ramsarsamningsins yfir alþjóðlega mikilvæg votlendissvæði, einkum vegna fuglalífs.

Þjórsárver eru víðáttumikil gróðurvin á miðhálendinu og mikilvægt búsvæði dýra- og plöntutegunda. Þar hafa til að mynda fundist alls 167 tegundir háplantna, en það er rúmlega þriðjungur íslensku flórunnar. Í verunum eru mikilvægar varpstöðvar heiðagæsa. Þar er að finna svokallaða rústamýrarvist sem er sjaldgæf og með mjög hátt verndargildi. Þá eru þar einnig merkar menningarminjar, en réttir sem notaðar voru við gæsaveiðar til að smala gæsum í sárum eru margar í verunum.

Markmið með stækkun friðlandsins í Þjórsárverum er að tryggja víðtæka og markvissa verndun auk fræðslu til almennings um verndargildi svæðisins. Meðal þeirra þátta sem horft er til hvað verndun varðar eru:

gróðurlendis Þjórsárvera í heild sinni
vistkerfi veranna
varpstöðvar heiðagæsar
víðernis og sérstakrar landslagsheildar, m.a. samspils jökuls og jökullandslags við gróðurlendið í verunum

Í samstarfsnefndinni sem unnið hefur að tillögum um stækkun friðlandsins í Þjórsárverum eiga sæti fulltrúar Umhverfisstofnunar, Akrahrepps, Ásahrepps, Bláskógabyggðar, Eyjafjarðarsveitar, Hrunamannahrepps, Húnavatnshrepps, Rangárþings ytra, Skeiða- og Gnúpverjahrepps og Sveitarfélagsins Skagafjarðar. Með nefndinni starfaði einnig hópur sérfræðinga.

Þann 19. mars kl. 14 verður opinn kynningarfundur vegna stækkunarinnar í Árnesi í Skeiða- og Gnúpverjahreppi.

Frestur til að skila athugasemdum vegna stækkunarinnar er til 3. apríl og skal þeim skilað í gegnum heimasíðu Umhverfisstofnunar.

Fyrri greinVallaskóli sigraði í Skólahreysti
Næsta greinVel heppnaðir íbúafundir í Rangárþingi eystra