Skipulagsstofnun vill endurskoðun á Búrfellslundi

Skipulagsstofnun hefur gefið út álit sitt á mati á umhverfisáhrifum Búrfellslundar sem er fyrsti vindlundurinn sem fer í gegnum mat hérlendis.

Í niðurstöðum álitsins kemur fram að Skipulagsstofnun telji tilefni til að endurskoða áform um uppbyggingu 200 MW vindorkuvers norðan við Búrfell. Að mati stofnunnarinnar gefa mikil umhverfisáhrif tilefni til að skoða hvort umfangsminni uppbygging eigi betur við á þessu svæði.

Vindskilyrði á svæðinu eru hagstæð fyrir vindorkuver. Þar eru fyrir sex vatnsaflsvirkjanir, net háspennulína ásamt tilheyrandi innviðum. Í matsskýrslu voru skoðuð heildaráhrif af 200 MW vindlundi þar sem að uppbygging færi fram í smærri áföngum. Með því móti fengist mat á áhrifum vindmylla á svæðinu áður en endanlega stærð vindlundar væri ákveðin. Vindmyllur eru há mannvirki og sjónræn áhrif þeirra mikil, en að fullu afturkræf.

Við framkvæmd matsins leitaði Landsvirkjun til erlendra sérfræðinga til að tryggja að verkefnið væri unnið samkvæmt bestu mögulegu aðferðum sem unnið er eftir erlendis. Í áliti sínu bendir Skipulagsstofnun á atriði sem betur mætti fara og mun Landsvirkjun nýta þær ábendingar.

Í tilkynningu frá Landsvirkjun segir að vindorka sé endurnýjanlegur og afturkræfur orkukostur sem er í stöðugri þróun á heimsvísu. Nú þegar mati á umhverfisáhrifum fyrsta vindorkuvers á Íslandi er lokið er eðlilegt að dreginn sé af því lærdómur. Landsvirkjun mun nýta sér þá þekkingu og reynslu sem fram hafa komið í ferlinu til frekari þróunar og undirbúnings vindorku á Íslandi.