Seyra borin á lokaðan afrétt

Á síðustu árum hefur Hrunamannahreppur í samvinnu við Landgræðslu ríkisins nýtt seyru til áburðar á lokuðum afrétti. Árangurinn af þessu samstarfi hefur verið mjög góður sem sést skýrt á þeim svæðum sem borið hefur verið á í samanburði við óáborin svæði.

Vegna þessarar góðu reynslu auk vandamála við losun seyrunnar ákváðu nágrannasveitarfélög Hrunamanna að ganga til samstarfs og nýta alla seyru sveitafélaganna til uppgræðslu. Sveitarfélögin sem um ræðir auk Hrunamannahrepps eru Bláskógarbyggð, Grímsnes og Grafningshreppur, Skeiða og Gnúpverjahreppur og Flóahreppur. Tæknisvið Uppsveita sem ofangreind sveitafélög standa að var fengið til að hafa umsjón með verkinu.

Þetta samstarf hefur leitt af sér uppbyggingu móttökustöðvar fyrir seyru, þar sem hún er unnin með því að blanda með kalki. Blöndunin leiðir af sér að allar sóttkveikjur í seyrunni eyðast og til verður áburður sem nýta má til uppgræðslu.

Talsverð uppbygging hefur farið fram á móttökustöðinni, en steypt hafa verið plön undir vinnsluna til svo kröfur um hreinleika standist. Enn er nokkur vinna eftir við svæðið en áhersla hefur verið lögð á að svæðið sé snyrtilegt.

Eftir að seyran hefur verið blönduð og gerð að áburði er efninu safnað í gáma sem ekið er á afgirtan afrétt Landgræðslunnar og dreift þar. Landgræðslan fylgir verkefninu eftir og Tæknisvið Uppsveita sér um sýnatöku og fylgja eftir að kröfur um starfsleyfi sé uppfyllt. Öll uppbyggingu verkefnisins hefur verið unnin í góðri samvinnu við Heilbrigðiseftirlit Suðurlands.

Í síðustu viku var svo undirritaður samstarfssamningur Landgræðslunnar og umræddra sveitarfélaga um nýtingu á seyru til landgræðslu. Samningurinn er til átta ára. Í samningum segir m.a. að sveitarfélögin safni seyru úr sveitarfélögum í samræmi við samninga við losunaraðila. Þar með talin er seyra frá þéttbýli, dreifbýli, sumarhúsum og eftir atvikum atvinnurekstri. Landgræðslan leggur til ráðgjöf og fræ til sáningar á uppgræðslusvæðunum telji hún þess þörf.

Fyrri greinDagur Fannar stórbætti HSK met
Næsta greinHjörtur og Steindór leika Mikka og Lilla í þriðja sinn