Samið við Ístak um Búðarhálsvirkjun

Landsvirkjun og Ístak hf. undirrituðu í dag samning um byggingu Búðarhálsvirkjunar. Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist í vetur.

Verkið skiptist í þrjá verkhluta. Verkhluti 11 felst í gerð Sporðöldustíflu. Um er að ræða jarðvegsstíflu í tveimur hlutum, 1100 m og 170 m löngum, og er stíflan hæst um 25 m.

Verkhluti 14 felst í að sprengja og styrkja aðrennslisgöng virkjunarinnar. Göngin eru skeifulaga, tæpir 15 m á hæð og rúmir 11 m á breidd og lengd þeirra er um 4 km.

Verkhluti 15 felst í byggingu á stöðvarhúsi og inntaksmannvirkjum ásamt greftri frárennslisskurðar.

Verkið var boðið út á evrópska efnahagssvæðinu og voru tilboð opnuð þann 26. ágúst sl. Sjö aðilar buðu í verkið og var Ístak hf. með lægsta boð í allt verkið að teknu tilliti til afslátta.

Heildarfjárhæð samningsins nemur rúmum 9,8 milljörðum króna eða 77,56% af kostnaðaráætlun.

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist í vetur og er áætlað að virkjunin verði komin í rekstur fyrir árslok 2013.

Áætlað er að heildarfjöldi ársverka sem skapist á Íslandi vegna byggingar Búðarhálsvirkjunar verði á milli 600 til 700 yfir allan framkvæmdatímann. Þegar flest verður á vinnustað verða þar um 300 manns.