Ólöglega staðið að ráðningu læknanema

Heilbrigðisstofnun Suðurlands var óheimilt að ráða læknanema í sumarstarf fyrir milligöngu Félags læknanema árið 2009.

Læknanemi, sem ekki var í félaginu, kvartaði til Umboðsmanns eftir að ráðning hans var dregin til baka árið 2009 á þeirri forsendu að nemar yrðu einungis ráðnir fyrir milligöngu félagsins.

Umboðsmaður Alþingis segir að aðkoma Félags læknanema að ráðningunum hefði falist í því að þrengja hóp umsækjenda og það hefði haft afgerandi áhrif til útilokunar gagnvart læknanemum sem ekki höfðu hug á að nýta sér kerfið. Umboðsmaður taldi að í því að fela Félagi læknanema að þrengja hóp umsækjenda um opinber störf með þeim hætti sem gert var hefði falist framsal stjórnsýsluvalds til aðila utan stjórnsýslukerfisins án þess að fyrir því væri lagaheimild.

Í áliti sínu mæltist Umboðsmaður til þess að Heilbrigðisstofnun Suðurlands tæki til athugunar með hvaða hætti hægt væri að rétta hlut læknanemans sem kærði, setti hann fram ósk um slíkt. Þá mæltist Umboðsmaður til þess að þau sjónarmið sem kæmu fram í álitinu yrðu framvegis höfð í huga við úrlausn sambærilegra mála hjá Heilbrigðisstofnun Suðurlands.

Vísir greindi frá þessu