Nýjar virkjanir gætu skilað yfir 20 milljörðum á ári

Virkjanir í Þjórsá, sem stjórnarflokkarnir ræða nú um að falla frá eða setja á bið, gætu skilað Landsvirkjun yfir tuttugu milljarða króna tekjum á hverju ári í framtíðinni.

Fjallað var um þetta í fréttum Stöðvar 2 í kvöld.

Búrfellsvirkjun er sennilega gott dæmi um gullkvörn en það orð notaði Steingrímur J. Sigfússon, þáverandi fjármálaráðherra, á haustfundi Landsvirkjunar fyrir rúmu ári um fyrirtækið. Búrfellsvirkjun hefur verið skuldlaus í tvo áratugi, var greidd upp árið 1991, og skilar nú sjö milljarða króna tekjum á ári.

Þessa dagana er rætt innan ríkisstjórnarflokkanna um að hætta við fyrirhugaðar virkjanir í neðri í Þjórsá en þær fóru allar í gegnum umhverfismat fyrir átta árum og í útboðshönnun fyrir fimm árum. Í umræðunni hefur lítt verið fjallað um þá tekjumöguleika sem samfélagið yrði af með slíkri ákvörðun. Til að áætla mögulegar tekjur af hinum umdeildu virkjunum notum við tölur úr síðustu ársskýrslu Landsvirkjunar um tekjur af raforkusölu og miðum við líklega meðalkeyrslu rennslisvirkjana.

Urriðafossvirkjun, með 980 gígavattsstunda ársframleiðslu, gæti skilað yfir þrjúþúsund milljóna króna tekjum á ári, 415 gígavattstundir úr Holtavirkjun gætu skilað 1.300 milljónum og 665 gígavattstundir úr Hvammsvirkjun yfir tvöþúsund milljónum króna. Við bætum Norðlingaölduveitu í efri Þjórsá við, þótt hún sé ekki virkjun, en aukin orkuvinnsla annarra virkjana vegna hennar upp á 605 gígavattstundir gæti skilað 1.900 milljónum króna á ári. Nýjar Þjórsárvirkjanir gætu þannig gefið yfir átta milljarða króna árstekjur.

Hér er hins vegar miðað við orkuverð árið 2010, en Landsvirkjun spáir því að verðið tvöfaldist á næstu tuttugu árum, sem myndi tvöfalda þessar tölur. Urriðafossvirkjun skilaði þá yfir sex milljörðum króna á ári, Holtavirkjun 2,6 milljörðum, Hvammsvirkjun rúmlega fjórum milljörðum króna og Norðlingaölduveita tæplega fjórum milljörðum, og árstekjurnar færu samtals í nærri sautján milljarða króna.

Aukið vatnsrennsli um 20% vegna hlýnunar, sem nú er spáð, gæti svo enn aukið raforkusölutekjur þessara virkjana og fært þær yfir tuttugu milljarða króna á ári.

Hér er eingöngu reynt að áætla söluverðmæti þeirrar raforku sem nýjar Þjórsárvirkjanir gætu framleitt. Ekki er lagt mat á kostnað við að byggja virkjanirnar. Ekki eru heldur reiknaðar tekjur sem myndu skapast af þeirri starfsemi, sem nýtti orkuna.