Ný vinnsluhola boruð á Hellisheiði

Á næstu dögum hefjast framkvæmdir við nýja borholu á Hellisheiði. Þetta er fyrsta nýja vinnsluholan við Hellisheiðarvirkjun frá árinu 2009.

Í tilkynningu frá Orku náttúrunnar ohf., dótturfélagi Orkuveitu Reykjavíkur, segir að markmiðið með boruninni sé er að fá meiri gufu en minna vatn úr jarðhitakerfinu. Takist framkvæmdir eins og vonir standa til verða vatnsmiklar holur á Hellisheiði hvíldar.

Frá árinu 2013 hefur markvisst verið unnið að því að viðhalda afkastagetu Hellisheiðarvirkjunar án þess að bora nýjar holur líkt og þörf er á í rekstri jarðvarmavirkjana. Það hefur verið gert með því að nýta tiltölulega kaldar og vatnsmiklar holur sem gefa hlutfallslega litla gufu. Samtímis hefur verið unnið að lagningu gufulagnar frá borholum við Hverahlíð og áætlað er að ljúka þeirri framkvæmd um næstu áramót.

Nýting á vatnsmiklum gufuholum er ekki heppileg til lengri tíma. Vatnsmagnið eykur þörf á niðurrennsli við virkjunina og getur dregið úr sjálfbærni nýtingar þar sem óþarflega mikill vökvi er tekinn upp úr jarðhitakerfinu. Raforkuframleiðslan í virkjuninni hefur minnkað meira en áætlað var og því er nauðsynlegt að bora nýja holu samhliða lagningu Hverahlíðarlagnar.

„Þau ráð sem brugðið var á, að taka til nýtingar vatnsmiklar holur, reyndist vel til skamms tíma. Nú þegar það árar betur hjá okkur erum við betur í stakk búin að hefja boranir að nýju, en viðhaldsboranir eru hluti þess að reka jarðvarmavirkjun,“ segir Marta Rós Karlsdóttir, jarðhitaverkfræðingur og forstöðumaður auðlinda hjá Orku náttúrunnar. „Til framtíðar sjáum við fyrir okkur að hafa alltaf meiri gufu tiltæka fyrir virkjunina en notuð er á hverjum tíma og að því erum við að vinna.“

Eðlilegt viðhald
Vegna erfiðrar fjárhagsstöðu Orkuveitu Reykjavíkur hafa vinnsluboranir við virkjanir Orku náttúrunnar á Hengilssvæðinu beðið óvenjulengi. Engin ný hola hefur verið boruð á Hellisheiði frá 2009 og nú stendur yfir borun við Nesjavelli, í fyrsta sinn síðan 2008. Misjafnt er eftir svæðum hversu ört þarf að bora nýjar holur en gert er ráð fyrir viðhaldsborunum í rekstrarforsendum beggja virkjananna. Hver vinnsluhola á háhitasvæðum kostar 600-800 milljónir króna. Gert er ráð fyrir þessum kostnaði í áætlunum.

Fyrri grein„Flot er fyrir konur, börn og karla“
Næsta greinSigríður Birna tekur við leikskólunum á ströndinni