Ný lína hefur neikvæð sjónræn áhrif

Skipulagsstofnun segir að lagning Þorlákshafnarlínu 3 í Ölfusi muni hafa verulega neikvæð umhverfisáhrif.

Fram kemur í nýju áliti stofnunarinnar um lagningu línu 2 og 3 að helstu neikvæðu áhrifin verði sjónræns eðlis og á landslag.

Það eigi einkum við um fyrirhugaða lagningu Þorlákshafnarlínu 3 frá tengivirki við Orustuhól á Hellisheiði öðru hvoru megin við Skálafell að Sandfelli.

Með lagningu línunnar væri verið að raska stærstu landslagsheildunum á Hengils- og Hellisheiðarsvæðinu sem enn eru ósnortnar en með auknu raski á Hengilssvæðinu hefur verndargildi ósnortinna og lítt snortinna svæða þar farið vaxandi.

Skipulagsstofnun telur ótvírætt að lagning Þorlákshafnarlínu 3 muni hafa verulega neikvæð áhrif á landslag og muni rýra talsvert útivistargildi svæðisins í kringum Skálafell sem Sveitarfélagið Ölfus hefur skilgreint sem hverfisverndarsvæði vegna útivistar.

Skipulagsstofnun telur að leggja eigi háspennulínur sem mest um þegar röskuð svæði eða í grennd við núverandi mannvirki eins og gert er ráð fyrir í tilfelli Þorlákshafnarlínu 2 eða að öðrum kosti eigi að stefna að því að leggja nýjar línur samsíða eins og áætlað er í tilfelli fyrirhugaðra lína frá Sandfelli að Þorlákshöfn.

Vefur Skipulagsstofnunar