Neyðarástand í ferðaþjónustu í Mýrdal

Fundur ferðaþjónustuaðila í Mýrdal haldinn á Ströndinni í Vík í morgun lýsir yfir miklum áhyggjum af þeirri stöðu sem komin er upp í kjölfar lokunar þjóðvegar 1 um Mýrdalssand.

Eftirfarandi ályktun var send út eftir fundinn:

“Þjóðvegur 1 er lífæð íbúa og atvinnulífs á svæðinu. Nú þegar hafa aðilar í ferðaþjónustu í Mýrdal orðið fyrir nokkur hundruð milljóna tjóni. Haldi fram sem horfi verður tjónið óbætanlegt.

Ótækt er að það taki tvær til þrjár vikur að koma á umferð yfir Múlakvísl. Óásættanlegt er að þjóðvegur 1 verði lokaður í svo langan tíma yfir háönnina í ferðaþjónustu. Allir möguleikar eru til staðar til þess að bregðast hratt við. Verktakar hafa bent á lausnir sem taka tvo til þrjá daga að koma í framkvæmd.

Mýrdalurinn er botnlangi þessa dagana og því er það skýlaus krafa ferðaþjónustuaðila á svæðinu að öllum ráðum verði beitt til að opna leiðina yfir Múlakvísl fyrir allri umferð fyrir næstu helgi.

Þá er ljóst að stjórnvöld þurfa að grípa til sértækra aðgerða til styrkingar ferðaþjónustu á svæðinu.

Fundurinn óskar tafarlaust eftir samráðsfundi með yfirmönnum vegamála, þingmönnum og ráðherrum.”