Minni virkjun kynnt

Páll Bjarnason, tæknifræðingur, kynnti hugmyndir að allt að 10 Mw rennslisvirkjun í Ölfusá á fundi framkvæmda- og veitustjórnar Árborgar í vikunni.

Stjórnin ákvað að óska eftir minnisblaði um hagkvæmni og ásýnd árinnar og umhverfis. Kostnaðaráætlun vegna minnisblaðsins verður lögð fram áður en verkið hefst.

Eggert Valur Guðmundsson, S-lista, sat hjá við afgreiðslu málsins og lagði fram bókun þar sem hann ítrekaði þá skoðun sína að hætt verði við allar hugmyndir um virkjun í Ölfusá við Selfoss.

“Það er […] umhugsunarefni fyrir meirihlutann hvort eðlilegt sé að eyða almannafé í vinnu við margvíslegar útfærslur virkjanakosta, áður en samkomulag liggur fyrir við veiðiréttareigendur og vatnsréttarhafa um framkvæmdina. Veiðifélag Árnesinga hefur fyrir hönd veiðiréttareigenda eindregið mótmælt virkjanahugmyndum meirihluta bæjarstjórnar Árborgar. Veiðiréttareigendur hafa bent á að ein af verðmætustu hlunnindum jarða í dag eru lax- og silungsveiði,” segir m.a. í bókun Eggerts.

Bjarni Harðarson, fulltrúi V-lista, lagði einnig fram bókun á fundinum þar sem hann ítrekaði að V-listinn hafi áður lagt fram tillögu um að gerð sé almenn og fagleg úttekt á umhverfis- og ásýndaráhrifum virkjunar í bæjarlandinu. “Sú tillaga sem nú liggur frammi er viðleitni í þá veru og skref í þá átt að firra vatnasvæði Ölfusár raski,” sagði Bjarni.

Fulltrúar D-lista tóku undir bókun Bjarna.