Kumbaravogi lokað í mars

Heilbrigðisráðherra hefur ákveðið, í samræmi við tillögu landlæknis, að loka hjúkrunarheimilinu Kumbaravogi á Stokkseyri frá og með 31. mars næstkomandi.

Vinna er hafin við að finna íbúum heimilisins viðeigandi úrræði en samkvæmt áætlun.

Embætti landlæknis hefur ítrekaðar gert athugasemdir við forstöðumann Kumbaravogs um aðbúnað íbúa á heimilinu og krafist úrbóta m.a. vegna slælegs ástands húsnæðisins og ófullnægjandi mönnunar. Ekki hefur verið brugðist við ábendingumlandlæknis með viðunandi hætti þegar eftir því hefur verið gengið.

Embætti landlæknis telur að rekstur hjúkrunarheimilisins Kumbaravogs uppfylli ekki lágmarkskröfur um mönnun, húsnæði, aðstöðu, tæki og búnað til reksturs heilbrigðisþjónustu. Telur embættið fullreynt að knýja fram úrbætur og að öryggi sjúklinga sé stefnt í hættu.

Velferðarráðuneytið gerði forstöðumanni Kumbaravogs grein fyrir áformum um lokun hjúkrunarheimilisins með bréfi 12. desember síðastliðinn og gaf kost á andmælum. Frá sama tíma ákvað ráðuneytið að stöðva innritun nýrra íbúa á hjúkrunarheimilið. Af hálfu rekstraraðila Kumbaravogs hafa ekki komið fram neinar upplýsingar sem benda til þess að vænta megi nauðsynlegra úrbóta á heimilinu.

Áhersla á hagsmuni og öryggi íbúanna
Íbúar á Kumbaravogi eru 29. Í samráði við íbúana og aðstandendur þeirra verður nú unnið að því að finna þeim viðunandi búsetuúrræði með þjónustu í samræmi við þarfir hvers og eins. Reynt verður að mæta óskum íbúanna í því sambandi eins og kostur er. Áætlað er að síðustu íbúar Kumbaravogs flytji þaðan eigi síðar en 31. mars næstkomandi. Til að gæta hagsmuna þeirra meðan fyrirhugaðar breytingar ganga yfir verður starfsemi hjúkrunarheimilisins tryggð allt til rekstrarloka. Ráðuneytið hefur því tekið ákvörðun um að daggjöld verða greidd fyrir 28 hjúkrunarrými og eitt dvalarrými út mars næstkomandi óháð nýtingu rýmanna.

Í tilkynningu frá Velferðarráðuneytinu kemur fram að ráðuneytið væntir góðs samstarfs við stjórnendur Kumbaravogs við lokun heimilisins þannig að undirbúningur og framkvæmd þessara breytinga taki í öllum atriðum mið af velferð og öryggi íbúanna og valdi hvorki þeim né aðstandendum óþægindum eða raski á högum þeirra umfram það sem óhjákvæmilegt er við aðstæður sem þessar.

Nýtt hjúkrunarheimili byggt í Árborg
Í byrjun september var undirritaður samningur um byggingu 50 rýma hjúkrunarheimilis sem rísa mun á lóð Heilbrigðisstofnunar Suðurlands á Selfossi. Samkvæmt áætlun velferðarráðuneytisins er miðað við að 35 þessara rýma leysi af hólmi eldri hjúkrunarrými en 15 þeirra mæti aukinni þörf. Í þessari áætlun ráðuneytisins var m.a. reiknað með því að rekstri hjúkrunarheimilisins á Kumbaravogi yrði hætt á næstu misserum, enda virtist þá orðið ljóst að rekstraraðilarnir teldu sér ekki fært að reka heimilið í samræmi við kröfur þar að lútandi.