Hlaupið milli Evrópu og Ameríku

Vinningstillögur í hugmyndaleit um fram þjóðgarðsins á Þingvöllum voru kynntar í dag.

Alls bárust 102 tillögur frá 88 þátttakendum og veitti dómnefndin viðurkenningar fyrir 5 áhugaverðustu tillögurnar, sem jafnframt uppfylltu þau skilyrði sem nefndin setti. Afhending viðurkenninganna fór fram í Tjarnarsal Ráðhússins í Reykjavík en þar stendur nú yfir sýning á tillögunum sem bárust í hugmyndaleitinni.

Catherine Eyjólfsdóttir (10115): Hugsað til barna í þjóðgarðinum á Þingvöllum. Tillagan gerir ráð fyrir að komið verði upp leiksvæði fyrir börn. Í umsögn dómnefndar segir meðal annars að tillagan varpi ljósi á mikilvægi þess að skapa vettvang fyrir börn í þjóðgarðinum, þannig að þau finni sér afþreyingu við hæfi og séu hvött til að kynna sér sögu forfeðra sinna og lifnaðarhætti. Tillagan undirstriki að Þingvellir eru ekki síst staður fjölskyldunnar.

Sigrún Helgadóttir (10118): Þingvellir, alvöru þjóðgarður. Í tillögunni eru settar fram hugmyndir í 25 liðum sem miða að því að treysta Þingvelli sem þjóðgarð og heimsminjasvæði. Í umsögn dómnefndar segir meðal annars að tillagan lúti fyrst og fremst að þeirri hugsun að færa umhverfi og náttúru til fyrra horfs, hlúð verði að fornleifum og verndun náttúru og lífríkis með skipulegum hætti og hugað að mannskepnunni með bættri aðstöðu.

Anna Ólafía Guðnadóttir (10139): Kringsjá. Hótel- og veitingaaðstaða á jörðinni Gjábakka. Lagt er til að reist verði hótel- og veitingaaðstaða á eyðijörðinni Gjábakka en þar er ægifagurt útsýni til allra átta. Í umsögn dómnefndar segir meðal annars að í tillögunni sé sett fram áhugaverð hugmynd um veitinga- og gistiaðstöðu utan þinghelgarinnar, sem veki athygli á þeim möguleika að koma upp slíkri aðstöðu fyrir ferðamenn á fleiri svæðum en þar sem Þingvallabærinn stendur og þar sem Hótel Valhöll var.

Kristján Gíslason (10143): Veitingahús á Þingvöllum.Tillagan gerir ráð fyrir að hægt verði að kaupa hollan og góðan mat á fallegum veitingastað í Þingvallabænum. Dómnefnd segir meðal annars í umsögn sinni að þessi hugmynd sé afar einföld í sniðum og lúti að því að koma upp veitingaaðstöðu á þessum viðkvæma reit án mikils rasks. Hún endurspegli einnig vilja margra til að veita almenningi aðgang að Þingvallabænum.

Gunnlaugur Þráinsson (10193): Gönguleiðir um Þingvöll. Tillagan felur í sér að gerðir verði göngustígar úr varanlegu efni umhverfis þjóðgarðinn. Efnt verði til alþjóðlegs maraþons á Þingvöllum þar sem hlaupið verði á milli Evrópu og Ameríku. Dómnefnd segir meðal annars að tilgangur tillögunnar sé að auðvelda aðgengi almennings að náttúrufegurð Þingvalla og að ráðast í markaðsátak til að laða að ferðamenn. Maraþon sé skemmtileg leið til að skipuleggja afþreyingu og laða ferðamenn til Þingvalla.

Höfundar tillagnanna sem dómnefndin veitti viðurkenningu fá hver um sig 200 þúsund krónur.

Í dómnefnd hugmyndaleitar sátu Ragna Árnadóttir fyrrum dómsmálaráðherra formaður, Andri Snær Magnason rithöfundur, Ásborg Arnþórsdóttir, ferðamálafulltrúi uppsveita Árnessýslu, Haraldur Sigurðsson eldfjallafræðingur og Margrét Hallgrímsdóttir, þjóðminjavörður og formaður íslensku heimsminjanefndarinnar.