Grunnskólar Árborgar bæta sig í PISA

Framfarir eru í námsárangri 15 ára nemenda í grunnskólum Árborgar milli PISA kannana sem gerðar voru árin 2012 og 2015.

„Það er afar ánægjulegt að sjá miklar framfarir í námsárangri nemenda í Árborg. Þessar niðurstöður hljóta að vera vísbending um að styrking faglegrar umgjarðar skólastarfs sem og nýjar áherslur í skólum og skólaþjónustu Árborgar síðastliðin 3-4 ár eru að skila árangri,“ segir Þorsteinn Hjartarson, fræðslustjóri Árborgar.

Þróunin hefur verið niður á við á landsvísu en Árborg, Hafnarfjörður og Reykjanesbær sýna framfarir á milli kannana.

Í Árborg hækkar lesskilningur úr 458 PISA stigum í 480 PISA stig, sem er marktæk breyting. Læsi á stærðfræði eykst úr 461 stigi í 485 stig í Árborg en breytingin er það lítil að hún mælist ekki marktæk. Í náttúrufræði eykst læsi mjög mikið í Árborg, úr 448 stigum í 466.

PISA er umfangsmikil alþjóðleg langtímarannsókn á hæfni og getu 15 ára nemenda í lesskilningi, læsi á náttúrufræði og stærðfræði. Sá aldur er valinn þar sem hann markar lok almennrar skólagöngu í flestum löndum.

Niðurstöður benda til þess að frammistaða íslenskra nemenda sé lakari en árið 2012 þegar rannsóknin var gerð síðast. Læsi íslenskra nemenda á náttúruvísindi hefur hrakað mikið á síðastliðnum áratug. Læsi á stærðfræði hefur einnig hrakað stöðugt frá því það var fyrst metið árið 2003. Lesskilningur minnkaði frá 2000 til 2006 en eftir það hefur hann ekki lækkað marktækt.