Greiða erlent lán að fullu

Sambýlisfólk á Selfossi var í Héraðsdómi í gær dæmt til að greiða að fullu erlent lán sem þau tóku árið 2007.

Dómari við Héraðsdóm Suðurlands kvað upp þann úrskurð í gær að óumdeilt hafi verið að lánið hafi verið í erlendri mynt og að lántakandi hafi getað fengið upphæðina í þeim myntum sem lánið var veitt í.

Íslandsbanki stefndi fólkinu til greiðslu lánsins eftir að þau hættu að greiða af því. Þau fengu andvirði 20 milljóna króna í japönskum jenum og svissneskum frönkum lánað til 25 ára hjá Glitni í september 2007. Lánið var greitt inn á reikning þeirra í íslenskum krónum og notuðu þau féð til að fjármagna húsbyggingu.

Lánið færðist til Íslandsbanka eftir bankahrunið. Bankinn gjaldfelldi lánið í nóvember 2008. Þá stóð höfuðstóllinn í 39,9 milljónum og afborganir höfðu tvöfaldast.

Í dómi Héraðsdóms Suðurlands segir að allir aðilar hafi fallist á að lánið væri lán í erlendri mynt. Ekki sé því hægt að halda því fram að þar hafi verið um að ræða um lán í íslenskum krónum sem bundið hafi verið gengi erlendra mynta. Hæstiréttur hefur komist að þeirri niðurstöðu að slíkt sé óheimilt.

Það þótti meðal annars styrkja þá niðurstöðu að fólkið fékk ekki nákvæmlega 20 milljónir útgreiddar. Upphæðin breyttist eftir að skrifað var undir samninginn vegna breytts gengis krónunnar.

Verjandi fólksins byggði vörn þeirra meðal annars á því að alger forsendubrestur hefði orðið við fall bankanna og hrun krónunnar. Á það féllst dómarinn ekki. Í dóminum segir að almennar aðstæður í íslensku efnahagslífi geti ekki talist til brostinna forsendna, enda geti slíkt leitt til þess að allar fjárhagsskuldbindingar standi á brauðfótum ef breytingar verði í efnahagslífinu.

Í dóminum segir að lántakendurnir hafi mátt eiga von á því að breytingar yrðu á gengi krónunnar þegar þau gerðu samninginn.

Dómarinn féllst því á kröfu Íslandsbanka og dæmdi fólkið til að greiða bankanum 39,9 milljónir króna, auk 600 þúsund króna í málskostnað.

Vísir greindi frá þessu.