Bætir afhendingaröryggi til muna

Selfosslína 3, ný jarðstrengstenging milli Selfoss og Þorlákshafnar, er nú í undirbúningi hjá Landsneti. Línan mun auka afhendingaröryggi raforku í Hveragerði, Þorlákshöfn og á Selfossi.

Framkvæmdin er ekki háð mati á umhverfisáhrifum en breyta þarf aðalskipulagi sveitarfélaganna Árborgar og Ölfuss. Jarðstrengurinn verður 66 kílóvolt (kV) og mun liggja frá tengivirki við Selfoss að tengivirki við Þorlákshöfn. Hann verður um 28 km langur og er fyrirhugað að leggja hann að mestu meðfram vegum sem fyrir eru á svæðinu.

Áætlað er að jarðvinna og strenglagningin verði boðin út fyrri hluta árs 2015 og að lagningu hans ljúki fyrir árslok. Strengleiðin liggur um sveitarfélögin Árborg og Ölfus og er unnið að skipulagsmálum í samvinnu við þau. Hafa bæði sveitarfélög auglýst breytingar á aðalskipulagi vegna strenglagningarinnar og er athugasemdafrestur hjá Sveitarfélaginu Ölfus til 6. maí en 12. maí hjá Sveitarfélaginu Árborg.

Samhliða lagningu strengsins frá Selfossi að Eyrarbakka verður lagður slóði fyrir vinnuvélar en honum verður skilað upphækkuðum þannig að hann verður tilbúinn sem göngu- og hjólreiðastígur sem í framhaldinu væri hægt að leggja bundið slitlag á.