Áhrif gosösku á heilsufar

Nú berst mikil aska frá eldgosinu í Eyjafjallajökli. Efnagreining á öskunni hefur ekki borist ennþá en vitað er að aska úr eldstöðvum þaðan getur innhaldið flúor.

Flúor getur haft bæði bráð- og langvinn eituráhrif á grasbítandi dýr auk þess að hafa áhrif á fólk.

Helstu einkenni eru frá:
Öndunarfærum:
-Nefrennsli og erting í nefi
-Særindi í hálsi og hósti
-Fólk sem þjáist af lungnasjúkdómum, t.d. astma, getur fengið berkjubólgur sem varar í marga daga og lýsa sér í hósta, uppgangi og öndunarerfiðleikum

Augum:
-Gosaska getur ert augu einkum ef augnlinsur eru notaðar.
Helstu einkenni eru:
-Tilfinning um aðskotahlut
-Augnsærindi, kláði, blóðhlaupin augu
-Útferð og tárarennsli
-Skrámur á sjónhimnu
-Bráð augnbólga, ljósfælni

Ráðleggingar til fólks þar sem öskufalls gætir:
-Nota öndunarfæragrímur utanhúss. Æskilegt að nota hlífðarföt.
-Séu öndunarfæragrímur ekki tiltækar má nota vasaklút eða annan klæðnað sem heldur stærri ögnum frá.
-Ráðlagt að nota hlífðargleraugu.
-Börn og fullorðnir með öndunarfærasjúkdóma skyldi halda sig innanhúss.