66,8 milljónir til tækjakaupa á HSU

Heilbrigðisráðherra tilkynnti í vikunni skiptingu rúmlega 420 milljóna króna af fjárlögum sem varið verður til að efla tækjakost heilbrigðisstofnana á landsbyggðinni.

Þar af fara 66,8 milljónir króna til Heilbrigðisstofnunar Suðurlands.

Af þessum 420 milljónum er rúmur helmingur fjárins föst fjárveiting en 200 milljónum er varið tímabundið til endurnýjunar á myndgreiningarbúnaði stofnananna. Með þessu tímabundna framlagi er verið að bregðast við uppsafnaðri þörf fyrir úrbætur í þessum efnum.

Fénu er úthlutað með hliðsjón af þörf stofnananna og stærð þeirra. Hæstu upphæðirnar fóru til Heilbrigðisstofnunar Norðurlands og Heilbrigðisstofnunar Austurlands, 85 milljónir króna til hvorrar stofnuna.