Elfa Dögg: Suðurland – Hvorki meira né minna!

Á vegum stjórnar Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga (SASS) er nú unnið að viðamiklu verkefni við innleiðingu sóknaráætlunar fyrir landshluta sem unnin er í samræmi við Ísland 20/20.

Verkefnið miðar að því að efla styrkleika hvers landssvæðis fyrir sig, eflingu atvinnulífs og gerð fjárfestingaráætlunar sem lögð verði fram fyrir landssvæðið í haust og í framhaldi af því lögð fyrir fjárlaganefnd vegna gerðar fjárlaga 2012. Einstök verkefni verða þannig fjármögnuð til langs tíma, en önnur með sameiningu vaxtarsamninga, menningarsamninga og endurskipulagningu og sameiningu á stoðkerfi atvinnu- og byggðaþróunar.

Fjárfestingar á Suðurlandi.

Eins og fyrr segir er verkefnið risavaxið og því mikilvægt að rétt sé farið af stað í upphafi, skipinu stýrt rétt af stað. Til þess að tryggja það hefur verið myndaður 65 manna stýrihópur um verkefnið en 8-9 manna framkvæmdaráð mun bera ábyrgð á framgangi verkefnisins og miðla verkefnum í ákveðna farvegi. Munu 10 verkefnishópar fá til umfjöllunar ólíka verkefnaþætti. Í haust munu niðurstöður verða yfirfarnar og ákveðin verkefni sett inn á fjárfestingaráætlun sem lögð verður fyrir ríkisvaldið til samþykktar. Forgangsröðun verkefna verður því á hendi heimafólks sem hlýtur að leiða til farsælli niðurstöðu en valdboðinna aðgerða og beinna tillagna ríkisvaldsins sem etv. væru ekki í takt við vilja og framtíðarsýn íbúa mismunandi landssvæða.

Orku- og atvinnumála ráðstefna.

Þann 29. apríl n.k. verður haldin ráðstefna á vegum SASS, AÞS og Markaðsráðs Suðurlands um orku- og atvinnumál á Suðurlandi. Dagskrá ráðstefnunnar er afar metnaðarfull þar sem valinkunnir fyrirlesarar verða með spennandi erindi um nýjungar, tækifæri og sérstöðu Sunnlendinga. Á slíkri uppákomu er þó ekki hægt að ætlast til að náð sé utan um atvinnulíf svæðisins í heild sinni, en líta má svo á að hér sé um ákveðið upphaf að ræða á þeirri vinnu sem nú er framundan varðandi sóknaráætlun á Suðurlandi.

Hvet ég alla til að skrá sig á ráðstefnuna, enda um einstakan viðburð að ræða um þau ólíku og fjölmörgu tækifæri sem við sunnlendingar eigum.

Elfa Dögg Þórðardóttir

Formaður SASS