Axel Óli: Hvernig bætum við lífsgæði okkar á laugardaginn kemur?

Nú þegar kosningar eru framundan gefst okkur tækifæri til þess að fara yfir þær áherslur sem við teljum hafa áhrif á lífskjör okkar fólksins í landinu og bera þær saman við áherslur stjórnmálaflokkanna sem síðan eiga að vinna að framgangi þessara mála á kjörtímabilinu.

Hvernig þekkjum við muninn á innihaldslausum loforðum annars vegar og yfirveguðum áætlunum hinsvegar?

Allt frá því að stjórnmálamenn fóru að afla sér fylgis með því að útlista áherslumálum sínum með stefnuskrám hafa kjósendur þurft að greina á milli gylliboða og vel ígrundaðra markmiða. Undirrituðum finnst best að meta það útfrá því hvort að viðkomandi haldi aðeins á lofti markmiðum sínum eða hvort að búið sé að marka leiðina að settu marki með raunhæfum leiðum. Hægri Grænir hafa markað leiðina að sínum markmiðum.

Hvað ætla Hægri Grænir að gera til þess að bæta ástandið fyrir heimilin?

 • Hægri Grænir leggja til að hér verði komið á kynslóðasátt sem felur í sér þrautreynda leið til þess að leiðrétta stökkbreytt verðtryggð lán um allt að 45% án þess að kostnaður af því falli á skattgreiðendur.
 • Hægri Grænir vilja koma á fót nýju húsnæðislánakerfi sem veitir óverðtryggð lán með 3,75-4% vöxtum.
 • Koma á fót nýju námsstuðningskerfi þar sem námsstyrkir nema 2/3 af heildarstuðningi og 1/3 af stuðningi verði veittur sem óverðtryggt námslán til 20 ára með 2% vöxtum.
 • Hægri Grænir vilja nýtt atvinnuleysisbótakerfi sem að gerir fólki lífið léttara og auðveldar því að halda virðingu sinni og lífsþrótti.
 • Hægri Grænir vilja hækka skattleysismörk upp í 200þús. Þetta er sú leið til þess að auka ráðstöfunartekjur sem er sanngjörnust því að hærri skattleysismörk skila sér jafn mikið til hvers og eins, króna á móti krónu.
 • Hægri Grænir vilja taka upp flatan 20% skatt sem ekki einungis verður til þess að létta byrðunum af heimilunum heldur verður það einnig til þess að smyrja hjól atvinnulífsins þar sem að þá getur fólk farið að veita sér meira, svosem viðhald á húsum sínum, farið í frí með börnunum sínum eða hvað annað sem að fólk getur ekki veitt sér núna.
 • Heimilin þurfa á heilbrigðisþjónustu að halda en að okkar mati hefur heilbrigðiskerfið hrunið og á það sérstaklega við um á landsbyggðinni. Hægri Grænir telja það ekki rétt að byggja Hátæknisjúkrahús á meðan að innviðir heilbrigðiskerfisins eru ekki sterkari. Skattgreiðendur greiða skatta sína til þess að fá ákveðna þjón. Endurreisum heilbrigðiskerfið í stað þess að byggja til hliðar við illa farin grunn.
 • Auk þess er fjölmargt sem Hægri Grænir ætla að gera fyrir fyrirtækin sem þá geta gert betur við fjölskyldurnar í landinu.

Meira um þetta HÉR

Hvað ætla Hægri Grænir að gera til þess að bæta ástandið fyrir fyrirtækin?

 • Hægri Grænir ætla að koma á neyðarlögum fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki sem felur það í sér að með magnbundinni íhlutun (quantitive easing) verði 30% af verðtryggðum skuldum þessara fyrirtækja fellt niður og veitt verða óverðtryggð lán með vaxtastig sem færir Íslensk fyrirtæki nær því að vera samkeppnisfær í alþjóðasamanburði.
 • Lækka tryggingargjald niður í 3% (er núna 7,69%) og fella þennan launaskatt alveg niður hjá fyrirtækjum sem hafa 10 eða færri starfsmenn. Með þessu móti losnar um gríðarlega mikinn samantekinn kraft hjá fyrirtækjunum sem m.a. hægt er að nota til þess að ráða fleira starfsfólk eða hækka laun hjá því starfsfólki sem vinna nú þegar hjá fyrirtækjunum.
 • Koma á fót sjóð að fyrirmynd SBA (Small Business Administration) sjóðnum í Bandaríkjunum en í gegnum þennan sjóð geta frumkvöðlar komið á fót fyrirtæki með 10% eigið fé, sjóðurinn leggur til 40% og viðskiptabanki viðkomandi fjármagnar 50%. Í gegnum þennan sjóð verður hægt að sækja lán allt að 680 milljónum króna en sjóðurinn verður sjálfseignarstofnun.

Meira um þetta HÉR

Í grófum dráttum felst stefna Hægri Grænna í því að beita heilbrigðri skynsemi og innsæi inn í þær lausnir sem aðrar þjóðir hafa beitt með góðum árangri. Beita þessum lausnum aðlöguðum að íslenskum veruleika svo að möguleikar Íslendinga til þess að lifa mannsæmandi lífi verði sem bestir. Hægri Grænir vilja ekki sérlausnir fyrir fáa útvalda heldur að allir hafi sömu tækifæri til þess að lifa mannsæmandi lífi.

Kjósum framfarir í komandi kosningum, setjum X við G og atkvæðið okkar til Hægri Grænna því að Hægri Grænir eru með leiðirnar sem þarf til þess að ná markmiðunum.

Nánar á www.afram-island.is

Axel Óli Ægisson, 3. sæti á lista Hægri Grænna í Suðurkjördæmi.

Fyrri greinSjóli farinn til Eyja
Næsta greinHrafnhildur Hanna og Jón Daði íþróttafólk ársins